Design a site like this with WordPress.com
Aloitus

Tervetuloa Koneen Säätiön rahoittaman tutkimushankkeemme kotisivuille seuraamaan Varkauden aineettoman teollisen kulttuuriperinnön etsintämatkaa. Löydät täältä tietoa siitä, millaisia asioita Varkauden teollisuusyhteisössä tutkimme ja millaisella ryhmällä olemme liikkeellä. Lisäksi pääset lukemaan tuoreita kuulumisiamme hankkeen edistymisen tiimoilta. Voit seurata työtämme myös facebookissa – linkki yllä.

HUOMIO! Oletko tehnyt työurasi Varkauden teollisuuden parissa? Ilmoittaudu haastateltavaksi Varkauden teollisen historian tutkimushankkeeseen!

Olemme hankkeessa vihdoin päässeet aloittamaan eläköityneiden työntekijöiden kasvokkaiset haastattelut. Etsimme edelleen uusia haastateltavia, ennen kaikkea 1960–1970-luvuilla tai sitä ennen työuransa aloittaneita työntekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia työntekijöiden työhön liittyviä kokemuksia ja muistoja. Haastattelut pyritään tekemään noin kolmen hengen ryhmähaastatteluina elo-lokakuun 2021 aikana, mikäli koronatilanne sen sallii.

Alla on lista niistä yksiköistä tai toimialoista, joiden työntekijöitä erityisesti nyt haetaan. Toki myös muissa yksiköissä työskennelleet voivat ilmoittautua mukaan. Mukaan haastateltavaksi voi ilmoittautua täällä (linkki on avoinna 5.9.2021 saakka):

Jos et voi tai halua olla haastateltavana, tai koet kirjallisen ilmaisun itsellesi haastattelua sopivammaksi niin voit halutessasi myös kirjoittaa meille vapaamuotoisesti kokemuksistasi ja muistoistasi teollisen työn parissa. Tarkemmat kirjoitusohjeet löydät hankkeemme verkkosivujen Kirjoituskutsu-alasivulta.

Puuttuvia yksiköitä/ toimialoja ovat seuraavat:

Seulalevyteollisuus

Saha

Pakkausteollisuus

Puurakennetehdas

Talotehdas

Paperiteollisuus (melko monipuolisesti haastatteluaineistoa on jo olemassa, mutta tarve olisi tavoittaa ennen 1970-lukua työuransa aloittaneita eläkeläisiä)

Vaneritehdas ja Rimalevytehdas

Vaneritehtaan puoliautomaattinen puusorvi ja työntekijät (1930-luku). Varkauden museon kuva-arkisto, A. Ahlström Oy:n kokoelma / Ivar Ekström.

Uusimmat blogitekstit ja ajankohtaiset asiat

Hankkeen konferenssi- ja seminaarisaldoa  

Vaikka itse tutkimustyö, kuten haastatteluiden analysointi ja varsinainen kirjoitustyö ovat viimeistelyrahoitushakemusten tekemisen ohella pitäneet meidät hankkeen tutkijat varsin kiireisinä vuoden 2022 aikana, olemme myös ehtineet esittelemään hanketta niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin akateemisilla foorumeilla, hiukan eri näkökulmia painottaen. Yhteistä tämän vuoden esityksille on ollut se, että verkkoyhteyksisten teamsien ja zoomien sijaan olemme voineet pitää niitä jo…

Tutkimusavustajana Ihmiset aineettoman teollisen kulttuuriperinnön haltijoina-hankkeessa

Työskentelin kesällä 2022 kolme kuukautta tutkimusavustajana Ihmiset aineettoman teollisen kulttuuriperinnön haltijoina-hankkeessa. Työtehtäviini kuuluivat Warkauden Lehden numeroiden läpikäynti ja haastattelujen litterointi. Alkukesästä juhannukseen asti aloitin lehtien läpikäynnillä, heinäkuussa litteroin haastatteluja ja vielä työsuhteeni loppupuolella elokuussa palasin lehtien pariin. Kävin lehtiä läpi Kansalliskirjaston digitaalisesta sanomalehti- ja aikakauslehtiarkistosta. Tarkoituksena oli löytää artikkeleita ja uutisia A. Ahlströmin Oy:n Varkauden…

Hankkeen virittämiä aineistoja ja arkistotyötä Varkauden museolla

A. Ahlström Osakeyhtiön Varkauden paperitehtaan paperikone 4:n rakennustyömaa, paperikonesali 10.2.1977. Kuva: Varkauden museon kuva-arkisto, Stora Enson kokoelma. – – Edellisissä blogikirjoituksissa tutkijat Pasi Saarimäki, Anne Häkkinen ja Emmi Villman ovat avanneet hankkeen aineistojen keruuta ja muun muassa valtavaa haastattelu-urakkaa. Tässä kirjoituksessa valotamme hieman sitä, millä tavalla Varkauden museoiden aineisto on hankkeen käytössä ja kuinka tutkimushanke…

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑